Polska Fundacja Sufich

W strone serca

Posłuchaj słów, które kiedyś Wezyr Wezyrów powiedział: „Gdy serce jest nieobecne, modlitwa też nie jest pełna”.

Szkoła Nauk Sufich

Założycielem Szkoły Nauk Sufich w Polsce jest Andrzej Saramowicz, wieloletni uczeń Szajcha Hazrata Azad Rasoola. Andrzej został wyznaczony przez Szajcha Hazrata Azada Rasoola do reprezentowania i koordynowania Szkoły w Polsce.

Szkoła Nauk Sufich powstała w 1996 roku jako filia Institute of Search for Truth (powstała w 1975 w New Delhi) i jest pierwszą tradycyjną muzułmańską tariką (duchową drogą w islamie) suficką  w Polsce. Dziś Szkoły Nauk Sufich istnieją w ponad 20 krajach Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, w Australii i Nowej Zelandii.

Szkoła Nauk Sufich w Polsce, nie posiada (i nigdy nie posiadała) żadnych afiliacji z laickimi zachodnimi organizacjami o charakterze synkretycznym, inspirującymi się sufizmem i używające słowa "sufizm" w swojej nazwie. Wiarygodne i oficjalne informacje na temat Szkoły i ludzi z nią związanymi znajdują się na stronach:

www.sufischool.org

www.sufi.org.pl

„Przeważnie liczne pseudo-religijne sekty powstają na ezoterycznym gruncie, kiedy to odrywając się od ochronnej skorupy szari’atu zniekształcają swoją wyjściową formę i przemieniają się albo w stosunkowo niegroźne małe sekty, albo w niebezpieczne sekty pseudo -religijne w zależności od klimatu, w jakim te ruchy się tworzą.”

Hossein Nasr, Idee i wartości islamu.

Oficjalne strony Szkoły Nauk Sufich w Polsce: www.sufi.org.pl/schoolofsufiteaching

Kontakty do Szkół na świecie>>

Monografia Szkoła_Nauk_Sufich_monografia

Monografia Znajduje się na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Religioznawstwa. Pisana w 2004 i uzupełniona w 2007.


SZKOŁA NAUK SUFICH

Kilka dekad temu Hazrat Azad Rasool (ra), Szejch sufickiego bractwa zauważył, że wielu ludzi. którzy odwiedzali Indie w poszukiwaniu duchowego rozwoju i oświecenia, często błądzili w poszukiwaniu prawdziwych nauczycieli i mieli duże trudności w znalezieniu autentycznych duchowych przewodników, którzy mogliby ich nauczyć jak poruszać się po subtelnych meandrach duchowej ścieżki.Szajch Hazrat Azad Rasool

Aby wyjść naprzeciw tym problemom, Hazrat Azad Rasool (ra) za pozwoleniem i aprobatą swojego nauczyciela, Szejcha Maulwi Muhammada Sa'id Khana (ra) założył w 1975 roku w New Delhi Institute of Search for Truth.

Instytut jest oparty na mocnym przekonaniu, że jest w człowieku nie odkryty duchowy potencjał, którego odszukanie i zrealizowanie jest celem naszego Instytutu. Istnienie ludzkiej wewnętrznej siły nie jest wytworem ludzkiej wyobraźni. Współczesna psychologia, szczególnie psychologia nieświadomości wskazuje na takie możliwości ludzkiej natury, które mogą objawić wiele nieodkrytych faktów i sekretów ludzkiej jaźni. Jako przykład możemy odnieść się do prac C.G. Junga, których w swoich badaniach odkrył aspekty ludzkiej natury które przywiodły jego psychologię bliżej mistycyzmu. Jego praca utorowała drogę dla współczesnych badaczy umysłu i mózgu takich jak Robert Ornstein, czy Arthur Deikman.

Hazrat Azad Rasool (r.a.) zmarł 7 listopada 2006 roku. Ponad pięćdziesiąt pięć lat swojego życia spędził on na niestrudzonej pracy szerząc przesłanie sufizmu w wielu miejscach na świecie, szczególnie świecie zachodnim. Podróżował nie tylko wzdłuż i w szerz Indii, ale również Australii, Azji Wschodniej, Europy i Północnej Ameryki, spotykając uczniów i osób poszukujących duchowości. Instytut pod nazwą Szkoła Nauk Sufich ma teraz oddziały na całym świecie i studentów w takich krajach jak USA, Kanada, Brazylia, Rosja, Uzbekistan, Kirgistan, Turcja, Australia, Nowa Zelandia, Bangladesz, Pakistan, Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Egipt, Tunezja, Etiopia, Malezja, Singapur i Oman.

Liczba poszukujących, którzy skorzystali z nauk Hazrata (ra) stale rośnie, a jego praca jest kontynuowana poprzez Institute of Search for Truth i Szkoły Nauk Sufich. Wedle tradycji bractw sufickich, praca trwa nieprzerwana. Syn Hazrata i jego następca, Szejch Hamid kieruje obecnie Institute of Search for Truth i Szkołami Nauk Sufich, oraz inicjuje i prowadzi ludzi na ścieżce sufickiej.

Szkoła Nauk Sufich oferuje nauki i praktyki pięciu głównych sufickich tarikatów: Nakszbandii, Mudżadiddi, Cziszti, Kadiri i Szazili, kładąc szczególny nacisk na praktyki bractwa Mudżadiddi.CELE

W skrócie, cele Szkoły są następujące:

Badanie obszarów ludzkiej natury i źródeł ludzkiej wiedzy, które jeszcze nie została zbadana przez naukę i rozum. Te badania mają charakter eksperymentalny i naukowy. W ten sposób można podjąć szukania rozwiązań na różnorodne ludzkie problemy i dolegliwości. W Szkole staramy się zrozumieć naturę ludzką, otaczający świat i naszą to niego relację w sposób, który jest odpowiedni dla współczesnej rzeczywistości.

To zrozumienie pomoże nam znaleźć rozwiązania problemów naszego indywidualnego życia i życia w zbiorowości ludzkiej. Podobnie jak energia materialna i odkrycia mogą i powinny być używane w służbie ludzkości, głównym cel Szkoły jest odkrywanie możliwości i potencjału wewnętrznej ludzkiej natury i używania go dla dobra ludzkości.

Wewnętrzna siła ludzkiej jaźni, która chcemy wykorzystać i używać to moc miłości. Miłość jest tą siłą, która uwalnia istotę ludzka od ograniczeń materializmu i egoizmu i przekonuje (zachęca) ludzi do wzajemnej tolerancji, współczucia, życzliwości, poświęcenia. Miłość motywuje, inspiruje, rzuca wyzwania i daje pełnie szczęścia. Zrozumienie natury naszej jaźni i jej nie odkrytych możliwości, będzie pomocne w dostosowania naszego zachowania w stosunku do innych i otaczającego nas świata. Objawi nam siłę wzajemnego powiązania między ludzką egzystencją a wszechświatem i przywróci wiarę w braterstwo i bezgraniczną miłość.

Kredo Szkoły Nauk Sufich

Polityką i kredo Szkoły to "pokojowe współistnienie ze wszystkimi." Jakiekolwiek konflikty religijne, czy wyznaniowe są całkowicie wyłączony z założeń i celów Szkoły. Wdrażając swoje cele Szkoła rekomenduje określony program praktycznych ćwiczeń. Choć program nie będzie kolidował z innymi wyznaniami, czy instytucjami, będzie posiadał swoje własne specyficzne charakterystyki i cechy, które przekazali nam ci, którzy kierowali nas i przebyli tę ścieżkę wcześniej

Metoda

Aby uświadomienie sobie natury naszej jaźni i uczynić ja funkcjonalną w życiu Szkoła oferuje praktykę specjalnej formy medytacji. Wynikiem tej praktyki jest uzyskanie intuicyjnego wglądu, który umożliwia nam postrzeganie wszystkiego w nowej perspektywie i zrozumienia prawd o życiu i świecie we właściwym świetle. Co więcej, otwiera nowy sposób myślenia, który nadaje naszemu życiu właściwy kierunek, rozwija nasz charakter i dzięki któremu stajemy się zdrowsi. Tworzy w nas wystarczają siłę szczerości by skorygować wypaczone poglądy i niewłaściwe działanie w naszym życiu. Pokrótce, służy nam w budowaniu szlachetnej osobowości i dyscyplinowaniu i tworzeniu optymalnego życia.

Każdy, kto ceni wartość poszukiwań opartych na empirycznym podejściu, posiada szczere pragnienie dla wiedzy i pragnie zrozumieć rzeczywistość jest mile widziany aby spróbować naszej metody. W tym procesie przywiązanie do konkretnej wiary czy religii nie jest istotne. Każdej osobie, która jest szczerze zainteresowana naszą praca, proponujemy aby została z nami przez przynajmniej jeden tydzień, obserwowała i sprawdziła osobiście nasze metody. Dopiero o bliższej obserwacji i praktyczne doświadczenie taka osoba będzie we właściwej pozycji aby ocenić wartość naszej pracy. Jednak, te osoby, które nie są w stanie odbyć podróż do Delhi i zatrzymać się w naszej Szkole, mogą wstępnie zapoznać się z naszymi praktykami pisząc do nas.

Szkoła Nauk Sufich nie postuluje racjonalnego wyjaśniania filozoficznych problemów lub innych teorii. Stara się jedynie promować Ścieżkę opartą na doświadczeniu
i praktyce.


Copyright © 2012. Polska Fundacja Sufich im. Dżelaladdina Rumiego  
e-mail: rumipoland@gmail.com

www.sufi.org.pl


 KRS: 0000422755   NIP: 1231270467