Polska Fundacja Sufich

W strone serca

Posłuchaj słów, które kiedyś Wezyr Wezyrów powiedział: „Gdy serce jest nieobecne, modlitwa też nie jest pełna”.

Działalność Szkoły Nauk Sufich

W czerwcu 1995 roku w Melbourne, Andrzej Saramowicz otrzymał z rąk Szajcha Hazrata Azad Rasoola inicjację czterech sufickich ścieżek: Nakszbandija, Czisztija, Kadidirija, Szazilija.

Sierpień 1996 - założenie Szkoły Nauk Sufich w Polsce.
Grudzień 1996 - Szkoła inicjuje pierwsze w Polsce obchody wieczoru Dżelaladdina Rumiego przypadające w rocznice jego śmierci 17 grudnia. Uroczystość odbyła się w Domu Kultury w Pionkach i została zorganizowana przy pomocy artysty i poety Konrada Sałagana. Od tej pory obchody wieczoru Rumiego stały się stałą częścią działalności Szkoły. W kolejnych latach wieczory Rumiego odbywały się w Muzeum Azji, Domu Kultury Ochota, oraz innych miejscach w Warszawie. Mieliśmy również przyjemność gościć na naszych spotkaniach muzyków Saby i Mieczysława Litwińskich, aktorki Katarzyny Miernickiej, czy znanego muzyka Tomka Szweda.
Między 1999 a 2006 Andrzej Saramowicz wyjeżdża na coroczne spotkania w ośrodku sufickim w New Delhi, gdzie pobiera nauki od swojego sufickiego mistrza Hazrata Azad Rasoola.
W grudniu 2007, roku UNESCO Dżelaladdina Rumiego wieczór Rumiego był uroczyście obchodzony w Pałacu Kultury w Warszawie i powstał we współpracy Szkoły Nauk Sufich, Instytutu ibn Khalduna oraz Collegium Civitas>>
W latach 2003 i 2004 Szkoła gościła  Szajcha Hazrata Azad Rasoola w Warszawie.
Coroczne letnie spotkanie medytacyjne od roku 2002 zamieniły się w międzynarodowe spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Spotkanie odbywały się między innymi w ośrodkach medytacyjnych Kożyczkowie i Kawkowie.
Pierwsza strona internetowa poświęcona Nasreddinowi Hodży zostaje założona w 2001 przez Andrzeja Saramowicza.
W roku 2004 reprezentant Szkoły Nauk Sufich, Andrzej Saramowicz uczestniczy w  inauguracji książki historyjek Nasreddina Hodzy, która jest emitowana w TV1.
Od 1996 Szkoła Nauk Sufich prowadzi spotkania i prelekcje w Muzeum Azji w Warszawie.
Radio Wnet nagrywa program dokumentalny z pierwszego międzynarodowego spotkania sufich w Polsce zorganizowanego w 2009 przez Szkołę Nauk Sufich w Kruszynianach.
Od 2010 Andrzej Saramowicz ze Szkoły Nauk Sufich jest gościem programów Religia TV, TV1 i TV2 , oraz programów radiowych. Andrzej jest stałym uczestnikiem wszystkich programów "Piątej Strony Nieba".
W 2010 zostaje wydana książka Szajcha Hazrata Azada Rasoola W stronę Serca w polskim przekładzie Andrzeja Saramowicza.
W luty 2011 Szkoła Nauk Sufich na zaproszenie Jego Książęcej Mości Ghaziego bin Mohammada z Jordanii organizuje pierwsze w Polsce obchody Międzynarodowego Tygodnia Międzywyznaniowej Harmonii.
Maj 2011 Andrzej Saramowicz prowadzi prelekcję na temat Sufizmu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (tv Lublin).
Grudzień 2011 odbywa się międzynarodowe sympozjum sufizmu w Algierii w którym uczestniczy jak prelegent Andrzej Saramowicz.
Luty 2012 Andrzej Saramowicz uczestniczy w spotkaniu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz w medytacji Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej.
Luty 2012 Szkoła Nauk Sufich organizuje drugie coroczne obchody Międzynarodowego Tygodnia Harmonii Międzywyznaniowej w Muzeum Ikon w Warszawie.
Czerwiec 2012 zostaje zarejestrowana Polska Fundacja Sufich im. Dżelaladdina Rumiego
Lipiec 2012 rocznica pogromu kieleckiego, pośród zaproszonych gości, polskich muzułmanów reprezentuje Andrzej Saramowicz, prezes Polskiej Fundacji Sufich im. Dżelaladdina Rumiego.
Od 2012 roku, Szkoła Nauk Sufich posiada afiliację z Polską Fundacją Sufich im. Dżelaladdina Rumiego.Copyright © 2012. Polska Fundacja Sufich im. Dżelaladdina Rumiego  
e-mail: rumipoland@gmail.com

www.sufi.org.pl


 KRS: 0000422755   NIP: 1231270467