Polska Fundacja Sufich

W strone serca

Rumi

Dżelaladdin Muhammad Balkhi, zwany Rumim (1207-1273), patron Polskiej Fundacji Sufich.

Nauki Rumiego mają charakter ekumeniczny i traktują religię, jako osobiste doświadczenie i choć mają wyraźny uniwersalistyczny charakter, Rumi pozostał wierny swej religii islamowi. Jego największej dzieło Manawi, jest uważane przez sufich jako "Koran po persku."

Postać Rumiego, muzułmańskiego teologa, mistyka i świętego jest dziś niezwykle relewantna jako autorytet duchowy i moralny. Niezwykle otwarty na ludzi i ich odmienność, inkluzyjny w podejściu, Rumi uwielbiany był przez jego współczesnych, niezależnie od wyznawanej wiary. Jego prace zawierają treści dydaktyczne dla ludzi poszukujących Boga i mogą być czytane przez muzułmanów kroczących ścieżką sufich, ale również chrześcijan, czy Żydów. Ogromna popularność jego poezji chwyta za serce mieszkańców niemal wszystkich kontynentów.  

Według profesora Majida M. Nainiego: "Życie Rumiego i jego duchowa transformacja dają prawdziwe świadectwo i są dowodem na to, że ludzie wszystkich wyznań i rożnego pochodzenia mogą wspólnie żyć w pokoju i harmonii. Wizja Rumiego, słowa i jego życie uczą nas jak osiągnąć wewnętrzny spokój i szczęśliwość, abyśmy mogli wreszcie zatrzymać ciągły przypływ wrogości i nienawiści i osiągnęli globalny pokój i harmonię."
http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi#Philosophical_outlook

Ufamy, ze Polska Fundacja Sufich im. Dżelaladdina Rumiego podążać będzie i w pełni realizować to, do czego dążył i co sam osiągnął nasz patron Fundacji - Dżelaladdin Mewlana Rumi.

 

Imię Patrona

Istnieje kilka wersji pisowni imienia Rumiego. Wynika to po części z faktu, że Rumi urodził się na terenie obecnego Afganistanu, a mieszkał na terenie obecnej Turcji, choć używał języka perskiego jako języka  literackiego. Każda z tych nacji rości sobie prawo do przypisania mu swojej narodowości. Powstała więc również różnorodność wersji jego imienia. Mamy następujące kombinacje:

Dżalal ad-Din ar-Rumi, Dżalaluddin Rumi, Dżalal ad-Din Balchi, Maulana Rumi, Mevlana; Mewlana Dżelaleddin-i Rumi; Dżalal al-Din Muhammad Rumi; Dżalal ad-Din Muhammad Balkhi; Dżalaloddin Rumi, Dżalaluddin Rumi.
Perska wersja to Dżalaloddin Rumi, a turecka to Dżelaleddin Rumi.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu Polska Fundacja Sufich przyjęła imię Patrona w kombinacji która zawiera elementy wyżej wymienionej wersji. I tak poswatała fundacja której patronem jest "Dżelaladdin Rumi"