Polska Fundacja Sufich

W strone serca

Ludzie Fundacji

Zarząd Fundacji

1. Andrzej Saramowicz, Prezes Zarządu Fundacji, jej pomysłodawca i fundator. Wieloletni uczeń Szajcha Hazrata Azad Rasoola. W roku 1996 po powrocie z Australii założył w Polsce Szkołę Nauk Sufich. Tego samego roku zainicjował w Polsce wieczory poświęcone twórczości i poezji Dżelaladdina Rumiego odbywające się w grudniu każdego roku. Autor wielu artykułów, tłumacz. Uczestnik programów tv i radiowych.
Andrzej zaangażowany jest w dialog międzywyznaniowy i w roku 2011 zainicjował pierwsze w Polsce obchody Światowego Tygodnia Międzywyznaniowej Harmonii.

2. Monika Limbach-Saramowiczlekarz medycyny, zajmuje się tematyką bajkoterapii, praktykuje metody teatralne i story-telling jako formy dialogu międzykulturowego z punktu widzenia kobiety, wspolzałożycielka Polskiej Fundacji Sufi.

3. Magda Limbach, członek Zarządu. Artystka malarka, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się malowaniem obrazów i grafiką. Jest autorką loga Fundacji. Prowadzi Limbach Studio

4. Daria Paulina Domachowska-Gałkowska, członek Zarządu, redaktor, tłumacz, wydawca. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Wraz z mężem, Błażejem Gałkowskim, prowadzi własną działalność wydawniczą pod nazwą Wydawnictwo Barbelo. Jednym z kierunków Barbelo jest chęć ukazania innej twarzy islamu, chociażby poprzez zapoznanie polskiego czytelnika z bogatą myślą suficką, tradycją mistyczną i całym bogactwem kultury krajów muzułmańskich.


Rada Fundacji

1. Bogdan Białek, Przewodniczący Rady Fundacji. Redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz członek zarządu Jesziwy Pardes. W ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1994 był stypendystą German Marshall Found na uniwersytecie Duke.
Więcej >>http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Bia%C5%82ek

2. Tomasz Wyrzykowski, Psycholog, analityk grupowy i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukonczył również studia w Instytucie Archeologii UW. Autor publikacji i badań naukowych z dziedziny psychoterapii, poświęconych głównie pracy i dynamice grupowej. Prowadzi zajęcia z psychoterapii i psychopatologii w akredytowanych szkoleniach psychoterapeutycznych w Warszawie. Prowadził zajęcia w Instytucie Archeologii UW oraz na Wydziale Psychologii Klinicznej SWPS z zakresu psychologii i tradycji kulturowej. W latach 2009-2011 przewodniczący Zarządu Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów". Delegat w European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy.

3. Jacek Wąsowicz, członek Rady.